Schema

Idrottshall  2016-17
   Måndag     Tisdag     Onsdag    Torsdag     Fredag

2A 2A Team F Team D
8:20-9:20 8:20-9:20 8:20-9:00 8:20-9:00
Fsk 1A 1A 3A Team C
9:20-10:10 9:30-10:30 9:30-10:30 9:20-10:10 9:10-9:50
Fsk 3A 3B 3B Team E
10:20-11:10 10:40-11:30 10:40-11:30 10:20-11:10 10:00-10:40

Team A

10:40-11:20
4A 5A (halvklass) 4A
12:00-12:50 12:00-12:50 12:00-12:50
5A (halvklass)5A (halvklass) 5A (halvklass)
13:00-13:50 13:00-13:50 13:00-13:50
6A
 Fsk-1 (fritids) 6A
14:00-14:50
 14:00-15:00 14:00-14:50
Särfri
15:15-16:00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar